Digital PR för SEO

Målet med digital PR är att få starka och naturliga länkar till din webbplats, vilket förbättrar din SEO och hjälper din webbplats att rankas högre i sökmotorresultaten. Även om vissa omnämnanden utan länkar också är värdefulla, är det främsta målet att få faktiska länkar. För att uppnå detta är vi volymen av publiceringar är minst lika viktigt, om inte viktigare, än enbart hög kvalitet, särskilt om hög kvalitet leder till få publiceringar.

Fördelar med digital PR:

 • Skapar naturliga och långsiktiga länkar med hög auktoritet.
 • Konkurrenterna har svårt att replikera dessa länkar.
 • Ökar varumärkeskännedomen i relevanta sammanhang.
 • Stödjer köpresan och ökar direkttrafik till din webbplats.
 • Möjlighet att använda olika kampanjer, vinklar och taktiker för att nå olika målgrupper.

Pressmeddelande

Ett välskrivet pressmeddelande är avgörande för att få uppmärksamhet från medier. Det måste vara informativt, engagerande och relevant för att fånga intresset hos journalister och redaktörer. Ett effektivt pressmeddelande kan leda till många publiceringar, vilket i sin tur ökar chanserna att få värdefulla länkar till din webbplats.

Involvering av medier och andra aktörer

För att lyckas med digital PR måste du identifiera och engagera medier och andra webbplatsägare som kan vara intresserade av ditt innehåll. Det är viktigt att ge journalister en anledning att länka till dig genom att skapa specifika landningssidor som erbjuder läsarna värdefull information vid vidarebesök, istället för att bara sikta på din startsida.

Medietyper och deras utmaningar

 • Public service: Det kan vara svårt att få genomslag här på grund av deras strikta redaktionella riktlinjer.
 • Riksmedia: Det finns hård konkurrens om uppmärksamheten, men det är möjligt att få länkar med rätt strategi.
 • Lokala medier: De har ett stort behov av bra nyheter, så anpassa ditt innehåll för att möta deras intressen.
 • Magasin och tidskrifter: Dessa är få till antal, men kan vara mycket effektiva om ämnet är rätt.
 • Bloggar, privatpersoner och organisationer: Potentialen varierar beroende på ämne och målgrupp, men de kan vara värdefulla källor till länkar.

Typer av kampanjer

 • Datadriven PR: Använd flera datakällor som journalisterna saknar, inklusive lokala siffror, undersökningar, trender, kunddata, egen data, data från tjänster och offentlig data. Vinkeln och nyhetsvärdet är avgörande.
 • Reaktiv PR: Fokusera på aktuella händelser och diskussioner som kan ge snabba resultat.
 • Expert/Opinion: Positionera dig eller ditt företag som en expert genom att erbjuda insikter i skattefrågor, prognoser, lokala vinklar eller andra relevanta ämnen.
 • Kreativa kampanjer: Skapa virala kampanjer som engagerar och sprider sig snabbt på sociala medier och andra plattformar.

Metod

 1. Idé: Bör vara intressant för en stor målgrupp, relevant för sajten, baserad på tillgänglig data, lätt att förstå, ny eller unik idé. Tänk i rubriker.
 2. Datainsamling: Samla in all relevant data som stödjer din kampanj och gör den trovärdig.
 3. Outreach: Identifiera målgruppen och medierna du vill nå ut till. Anpassa dina mail och pressmeddelanden för att passa deras behov och intressen. Anpassa även för lokala varianter. Personlig kontakt kan vara överskattad men är ändå viktig.
Picture of Olov Elofsson

Olov Elofsson

Olov Elofsson är utbildad civilingenjör från Luleå tekniska universitet och besitter flerårig erfarenhet av komplex e-handel. Han har bland annat grundat e-handelsbyrån Wigo.